Regulamin

Strona główna » Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.bdkoncept.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2024 roku.

Właścicielem Sklepu Internetowego www.sklep.bdkoncept.pl jest firma BD Koncept Sp. C. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z naszym regulaminem. Odwiedzającym jest każdy użytkownik Internetu.

Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientem / Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 • 1. Strony transakcji
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym sklep.bdkoncept.pl  zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna (Konsument) lub przedsiębiorca (Klient).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego sklep.bdkoncept.pl jest właściciel Sklepu – firma

BD Koncept Sp. C.
z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Morskiej 19G.
NIP 6692421079
REGON 320197360
e-mail kontaktowy: info@bdkoncept.pl
tel. : 94 342 18 18
tel./fax: 94 347 08 95
godziny pracy firmy BD Koncept – poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

 • 2. Oferta sklepu
 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego sklep.bdkoncept.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do informowania o cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 5. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Internetowego Sklepu sklep.bdkoncept.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep internetowy BD Koncept  Sp. C. zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Kolory zdjęć produktów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od parametrów monitora. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby materiały były – najbardziej jak to możliwe – zgodnie z rzeczywistością.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 7. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 • 3. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym sklep.bdkoncept.pl może odbywać się poprzez:
 • Wybranie produktów oraz kliknięcie opcji „do koszyka”, dokonanie zamówienia możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane zamawiającego na adres sklepu info@bdkoncept.pl.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BD Koncept Sp. C. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
  Firma nie wykorzystuje danych klienta do innych celów, jedynie do przeprowadzenia sprzedaży.
 • 4. Potwierdzanie i realizacja zmówień
 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym sklep.bdkoncept.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Na podany przez Nabywcę mail, zostaje również wysłana informacja o złożeniu zamówienia oraz o wszelkich zmianach statusu realizacji zamówienia.
  Firma BD Koncept pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, więc zamówienia, które wpłyną w sobotę lub niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną potwierdzone w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wyżej wymienionych
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu.
 3. Dostawa zamówionego towaru następuje do 2 dni roboczych od daty zamówienia (w przypadku wyboru spedytora DPD. W przypadku wyboru wysyłki Pocztą Polską, termin ten może się wydłużyć). Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży, termin ustalany jest wtedy indywidualnie, nabywca jest o tym poinformowany.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego sklep.bdkoncept.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym sklep.bdkoncept.pl.
  Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przyjętego Zamówienia, jeżeli płatności za Towar oraz koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia.

* 5. Korygowanie i anulowanie zamówień

 1. Korygowanie zamówień
  Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem, faxem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu – oczywiście, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas zrealizowane.
 1. Stan realizacji zamówienia
  Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email, fax lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.
 1. Rezygnacja z zamówienia
  Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do zamawiającego) – można zamówienie anulować faxem, drogą e-mail’ową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.
 • 6. Formy płatności

 Klient ma prawo wyboru formy płatności, która najbardziej mu odpowiada:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze (płatne handlowcowi, który wydaje towar nabywcy w przypadku odbioru osobistego lub kurierowi firmy spedycyjnej DPD w przypadku płatności wysyłkowej „za pobraniem”).
  Firma BD Koncept nie pobiera dodatkowych opłat w przypadku wybrania opcji płatności „za pobraniem”.
 1. Płatność przelewem przed dostawą towaru. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia (numer otrzymacie Państwo w mailu, po złożeniu zamówienia). Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.
  Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklep.bdkoncept.pl towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
  Przelewu należy dokonać na konto firmy:
  Bank Zachodni WBK S.A O/Koszalin
  96 1500 1096 1210 9007 1773 0000
 • 7. Transport i dostawa towarów
 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.bdkoncept.pl  realizowane są na terytorium całego kraju. Transport do klienta możliwy jest za pomocą kuriera firmy spedycyjnej DPD lub pracownika Poczty Polskiej.
 2. Metody dostawy i płatności:
 • bezpłatny odbiór osobisty z magazynu sprzedającego w Koszalinie.
 • bezpłatny transport do Nabywcy przy zakupie powyżej kwoty 984,00 PLN brutto,
 • przy zakupie poniżej 984,00 PLN brutto dodane będzie 30,75 PLN brutto kosztu transportu firmą spedycyjną DPD,Klient ma prawo wybrać spedytora w trakcie składania zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję na stronie.
 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie podejrzeń o uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu, Nabywca jest zobowiązany do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Nabywcę są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po ponownym jej opłaceniu oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 • 8. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku Klientów (nie przedsiębiorców)
 1. Sklep internetowy sklep.bdkoncept.pl respektuje prawa klienta wynikające z ustawy (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Za chwilę wydania towaru uznaje się jego przekazanie klientowi przez pracownika sklepu, pracownika Poczty Polskiej lub kuriera firmy kurierskiej DPD.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument powinien odesłać produkt na swój koszt, na adres sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  Towar należy odesłać na adres:
  BD Koncept
  ul. Morska 19 G
  75-210 Koszalin
 1. Formularz odstąpienia od umowy znaleźć można tutaj. Można go przesłać do sprzedawcy mailem lub pocztą tradycyjną. Formularz nie jest obowiązkowy, klient ma prawo wysłać wiadomość mailem lub list pocztą tradycyjną do sprzedawcy z informacją o zwrocie towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, koszt przesyłki / doręczenia towaru do sprzedawcy ponosi kupujący. Produkt należy dostarczyć do magazynu sklepu.
 3. Razem ze zwracanym produktem należy dostarczyć następujące dokumenty i dane:
 • oryginał faktury,
 • kartę gwarancyjną, jeżeli była wydana do produktu,
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • nr konta bankowego, na które sprzedawca powinien przelać kwotę zapłaconą za towar.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt zmodyfikowany technologicznie na zamówienie klienta – produkt specjalny),
 • świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, powinien być kompletny.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zwracanego towaru, klient poniesie odpowiedzialność za przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem. Wartość zwrotu za zakupiony produkt może być wówczas pomniejszona o koszty naprawy tego produktu.
 3. Gwarantujemy zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przelewem na podane przez Klienta konto.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu.
 • 9. Reklamacje i gwarancje

Wszelkie pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować pod numerem telefonu firmy lub mailem (podane zostały na początku regulaminu). Więcej informacji w zakładce „Reklamacje i zwroty” – w zależności czy reklamacji dokonuje Konsument czy przedsiębiorca.

 • 10. Serwis

Firma BD Koncept zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w zakresie pełnej dostępności części zamiennych.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów w zakresie montażu lub funkcjonowania naszej armatury służy Państwu pomocą nasz dział serwisu: tel. 094 347 08 95.

 • 11. Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w odniesieniu do Konsumentów, również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z warunkami i Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.
Menu
Call Now Button